Jarní výlovy

Výlovů se můžete zúčastnit vzhledem k epidemii koronaviru pouze na pozvání rybničního hospodáře!

21.3.2020 – Adamák 7:00

20.3. 15:30 – podložka

18.4.2020 – Klátovec

Časy a podrobnosti zde budou upřesněny.